AM Tube TX met DDS 8950 VFO & Arduino   ( 2018 )

Tijdens mijn experiment met een kristal gestuurde 80 / 40M AM buizen zendertje incl buizen modulator ontstond de behoefte om het stuurkristal te vervangen door een VFO om zo flexibel over de gehele band te kunnen zenden. Om een kristal te laten slijpen is nogal kostbaar en dan zit je nog aan 1 frequentie vast.
Het ontwerp heeft van dit zendertje van 7/8 Watt heeft ook in het December nummer 2016 van DKARS  op blz 27 gestaan.


Origineel artikel  van VU3GAO
--------------------------------------------------------------------------------------------
Als modulator heb ik naast een IC modulator met een TDA 2006 een buizenversterker gebruikt volgens onderstaand schema.
De anode  - pen 7 - van de EL84 komt dus op het knooppunt van de trafo met de weerstand van 2K en de LED
Deze oplossing geeft hier een betere modulatie dan via de trafo met een modulator met de TDA 2006 .
Kan natuurlijk ook afhangen van de gebruikte trafo
Link naar artikel van Kees Van Dijke met meer info over versterkers en loudness regeling
De keuze voor een VFO viel op het ontwerp van  AD7C. Deze bestaat uit een Arduino en een DDS 8950. De DDS (Direct Digital Synthesizer) module met AD9850 chip waarin de geavanceerde DDS technologie zorgt voor een digitaal programmeerbare frequentie synthesizer. Frequentie instelbaar dmv een Rotary Encoder tussen 0 en 40MHz en bv een Arduino of een Raspberry Pi met de juiste software.
Deze schakeling met bijbehorende software werkt voor mijn doel perfect, echter om een buizen TX aan te sturen is de output van de DDS niet voldoende  (~300mV P-P ) mVolts ).
Er is ongeveer 8 - 12 V nodig bij zeer laag vermogen en  tevens is een buffer tussen het VFO en de buis ook raadzaam.DDS module met AD9850 chip
Oplossing : Een Buffer-Amplyfier volgens onderstaand schema links -  Zie ook origineel artikel   - de output was nu ~5V P-P,
 maar nog niet genoeg om de EL84 geheel uit te  sturen .


  


De definitieve oplossing kwam uit het artikel van WA1FFl - An Improved VFO Driver Amp for Rig Tubes.
Hierin wordt mooi beschreven hoe een buizen TX aan te sturen, echter het IC LT1253 was moeilijk te verkrijgen, dus heb ik alleen het achterste deel gebruikt ( schema rechts ) en zo een mix gemaakt van beide schema's.
De breedband transformator is gemaakt van een ringken FT82-43 met 10 windingen 
0.5mm Bifilair getwiste draad.
Bij gebruik op de 80M band kun je ipv de 2N3866 ook een 2N1613 gebruiken - werkt hier prima en goedkoper.
Nu geeft de EL84 zijn volledige output en ben ik van het kristal af !!! .

Eindresultaat - een perfect werkende VFO-Driver - Buffer /Amplyfier for Tube rigs

Blokschema  / aansluiting Arduino DDS-VFO

Het eindresultaat opgebouwd op ingekort sloop-chassis Philips BiAmply B5X84A

Onderzijde met Modulatie trafo uit de B5X84A en voeding voor VFO incl PTT relais.